Nhà Xưởng Mới Xây 3800m2 Cho Thuê tại KCN Hải Sơn Long An

Nhà xưởng KCN Hải Sơn cho thuê : Nhà Xưởng Mới Xây 3800m2 Cho Thuê tại KCN Hải Sơn Long An làm kho chứa hàng hoặc nhà xưởng sản xuất. Giá cho thuê chỉ 2,8 usd/m2. Chi tiết liên hệ Kho Xưởng Đẹp . ĐT 0909161824